Cem Akkılıç

Cem Akkılıç
Takunya Libidocusu

Güneş Silivri'den doğacak...

Türklerin Onur mücadelesi!..

İkinci Kurtuluş Savaşı...


Türk Ordusu'na ve aydınlarımıza kurulan iftira tezgahını çökertiyoruz...


Atatürkçü, vatansever, cumhuriyetçi tüm vatanseverler 13 Aralık günü Silivri'de buluşuyor... A.B.D ve maşası Ilımlı İslam terörüne karşı birleşiyoruz...


Kısacası; yarın güneş Silivri'den doğacak...


Cem Akkılıç

12 Aralık 2012